Vejledning til historieopgaven

Gode råd til arbejdsprocessen

 1. Find et emne, som ikke er for bredt. Emnet skal tage udgangspunkt i undervisningen. Det er sjældent en god idé at skrive om en historisk person, fordi det gør det sværere at fastholde, at opgaven skal dreje sig om en problemstilling. Personopgaver bliver meget let til minibiografier, og de er typisk alt for refererende. Find et emne hvor det er muligt at arbejde med kilder, så du kan vise, at du kan arbejde med historisk analyse og ikke bare referere en historisk sammenhæng.
 1. Sæt dig ind i dit emne ved at læse i en forholdsvis bred introducerende fremstilling, evt. en gymnasielærebog med gode litteraturhenvisninger, så du, om ikke andet, kan bruge den til at komme videre i litteratursøgningen.
 1. Afgræns problemstillingen i samarbejde med læreren.
 1. Find litteratur på biblioteket. Husk at vi har et godt skolebibliotek på KG med tilknyttet bibliotekar, som kan hjælpe dig med litteratursøgningen. Du skal hovedsageligt basere din opgave på trykt litteratur, altså bøger, og kun sekundært på materiale fra nettet. Du skal typisk bruge tre til fire bøger. Vær kritisk! Ikke alt du finder, er godt, pålideligt og velegnet. Du vil typisk komme til at anvende materiale, der er skrevet til gymnasieundervisning, men det er fint, hvis du også anvender mere ”akademisk” faglitteratur. Undgå folkeskolebøger. Undgå alt for poppet litteratur af forfattere, der ikke er faghistorikere.

         Søgeproces se (http://www.kghistorie.dk/82638003).

 1. Læs i relation til din problemstilling og tag løbende notater, - kun notater fra én bog på samme ark. Skriv i stikordsform m. angivelse af sidetal.
 1. Præcisér problemformuleringen først alene og derefter i samarbejde med læreren – husk at sende et foreløbigt forslag til NN senest ______________ – senest den ____________ skal problemformuleringen være endeligt formuleret sammen med mig, og det er vigtigt, at du holder alle frister.
 1. Søg evt. manglende informationer.
 1. Lav disposition og skriv. Skriv selv. Anvend de informationer du har fundet, men skriv ikke af uden at lave henvisninger. Der skal som udgangspunkt være mindst 4 litteraturhenvisninger eller citater på hver side af opgaven. Det er nemt, hvis du har taget notater under arbejdet. Vær ikke afhængig af én enkelt bog eller forfatter.
 1. Læs grundigt igennem og kontrollér, at du lever op til de formelle krav defineret i de udleverede papirer.
 1.  Der er afsat to skrivedage: ____________ og _____________.
 1. Aflever opgaven senest ___________ kl. __________ i administrationen.

For en oversigt over opbygningen af opgaven og formalia (krav) se http://www.kghistorie.dk/82638018 

For hjælp til analyse se http://www.kghistorie.dk/82638017 

Del siden