Historie som samfundsfag

Kilder: Bent Egaa Kristensen, Historisk metodeDR Humanistisk videnskabsteori; wikipedia.


Karakteristisk for samfundsvidenskaben er modelbygning og anvendelsen af teorier, der sigter mod at forklare lovmæssigheder. Samfundsvidenskaberne (erkendelse af det generelle) undersøger de menneskelige kollektiver – om samfund, grupper og deres egenskaber. Sociologi, økonomi, politologi og organisationsteori regnes for samfundsvidenskaber, fordi de beskæftiger sig med mennesker på det kollektive niveau, ikke på det individuelle. De omtaler samfund, økonomiske klasser og andre sociale grupper, samt sådanne overindividuelle størrelser som stater, institutioner, organisationer, politiske partier og lignende.

Metoder fra andre fag fungerer som forhåndsteorier om sammenhænge, der anvendes på det historiske stof :

          Økonomi

          International politik og statskundskab (ideologi)

          Antropologi og sociologi

          Litteraturfagene Historie i flerfagligt samarbejde


Humaniora

Samfunds-videnskab

Naturvidenskab

Genstand

menneskeskabte betydningsbærende fænomener

menneskelig adfærd

naturlovene

Metode

fortolkning/analyse

anvendelse af modeller (teorier)

anvendelse af matematiske modeller

opstiller teorier som er

individualiserende

generaliserende

generaliserende

mål er at

forstå

forklare

forklare

Som humanistisk fag:

          materiale: Enkelte tekster, malerier, bygninger

          forhåndsteori: en opfattelse af den konkrete ophavssituation

          metode: fortolke for at forstå ophavsmandens intenderede mening

          fokus: en bestemt situation eller begivenhed


Som samfundsvidenskabeligt fag:

          materiale: flere tekster, genstande etc.

          forhåndsteori: en model (eks. økonomisk model = matematisk-statistisk),

          metode: forklare sammenhænge vha. generelle teoridannelser

          fokus: en udvikling eller en proces

For yderligere oplysninger om historiefagets identitet, teori og metode se Se http://www.emu.dk/modul/historiefagets-identitet-teori-og-metode

Del siden