Indledning

En indledning på max. en side skal indeholde:

En kort introduktion til emnet

En afgrænsning af emnet i fx tid, sted og emne

En præsentation og forklaring af problemstillingen

Et overordnet spørgsmål og en uddybning af redegørelse, analyse og diskussion/vurdering

En redegørelse for, hvordan opgaven løses og en karakteristik af litteraturen

Et metodeafsnit (kan skrives som afsnit for sig selv)

Del siden