Oversigter

Kronologisk oversigt danmarkshistorien, kongerække, regeringer m.m.: 

Historiske perioder - verdenshistorie

  - 500 e. Kr.  K                                     Oldtiden           

                        - ca. 3000 f. Kr.                                         Stenalderen                       

 ca. 3000 f. Kr. - 500 f. Kr.                                              Bronzealderen                  

fra midten af 2. årtusinde f. Kr. (især fra 1. årt.)  Jernalder                         

Antikken (”antiqvum aevum”)  750 f. Kr. - 500 e. Kr.   

800 f. Kr.      -           31 f. Kr                   Grækenland                                               

800 f. Kr.      -         500 f. Kr.                      Arkaisk tid                         

800 f. Kr.      -         650 f. Kr.                      Tidlig arkaisk tid                                     

650 f. Kr.      -         500 f. Kr.                      Senarkaisk tid                                          

500 f. Kr.      -         323 f. Kr.                      Klassisk tid                         

323 f. Kr.      -           31 f. Kr.                      Hellenistisk tid                                         

750 f. Kr.      -         476/1453 e. Kr.    Romerriget i vest/øst                                 

750 f. Kr.      -         510 f. Kr.                   Kongetiden                          

510 f. Kr.      -           31 f. Kr.                   Republikken                      

510 f. Kr.      -         300 f. Kr.                     Tidlig republik                                         

300 f. Kr.      -         150 f. Kr.                     Klassisk republik                                     

150 f. Kr.      -           31 f. Kr.                     Senrepublikken                                        

31 f. Kr.        -         476 e. Kr.                  Kejsertiden                             

31 f. Kr.        -         235 e. Kr.                    Principatet                           

235 e. Kr.      -         284 e. Kr.                   Anarkiet                             

284 e. Kr.      -         476 e. Kr.                   Dominatet/senantikken  

Middelalderen (”medium aevum”)    500 e. Kr. - 1000 e. Kr. (476 – 1453 e. Kr.)

   500 e. Kr.   -       1000 e. Kr.                   Tidlig middelalder                                  

1000 e. Kr.    -       1300 e. Kr.                   Højmiddelalder                                      

1300 e. Kr.    -       1500 e. Kr.                   Senmiddelalder                                                            

Moderne tid/den nye tid (”novum aevum”) 1500 e. Kr. -

1400 e. Kr.    -       1600 e. Kr.           Renæssance (1350-1650)                                     

1580 e. Kr.    -       1740 e. Kr.                   Barokken                                                

1600 e. Kr.    -       1750 e. Kr.                   Enevælden                        

1750 e. Kr.    -                                           Nyeste tid/moderne tid                          

1690 e. Kr.    -       1789 e. Kr.                   Oplysningstiden                                     

1750 e. Kr.    -       1900 e. Kr.                   Den industrielle revolution                    

1815 e. Kr.    -       1848 e. Kr.                   Reaktionen                        

1800 e. Kr.    -       1850 e. Kr.                   Romantikken                                          

1870 e. Kr.    -       1914 e. Kr.                   Imperialismen                                        

1914 e. Kr.    -       1945 e. Kr.                   Mellemkrigstiden                                    

1945 e. Kr.    -                                           Samtidshistorie                                       

1947 e. Kr.    -       1990 e. Kr.                   Den Kolde Krig                                      

1989 e. Kr.    -                                           Globaliseringen                                       

Del siden