Litteratur- og kildesøgning

Find litteratur på biblioteket. Husk at vi har et godt skolebibliotek på KG med tilknyttet bibliotekar, som kan hjælpe dig med litteratursøgningen. Du skal hovedsageligt basere din opgave på trykt litteratur, altså bøger, og kun sekundært på materiale fra nettet. Du skal typisk bruge tre til fire bøger. Vær kritisk! Ikke alt du finder, er godt, pålideligt og velegnet. Du vil typisk komme til at anvende materiale, der er skrevet til gymnasieundervisning, men det er fint, hvis du også anvender mere ”akademisk” faglitteratur. Undgå folkeskolebøger. Undgå alt for poppet litteratur af forfattere, der ikke er faghistorikere.

Gode sider til DHO:

Gymnasieværktøjer | Koldingbibliotekerne | Logget ind

Hjem | faktalink

danmarkshistorien.dk | Aarhus Universitet

lex.dk

https://dst.dk

Statistiske Efterretninger 1909-1982 - Danmarks Statistik (dst.dk)

Forside - KVINFO

danskkvindesamfund.dk

mediestream – via koldingbib.dk

Hjem | forfatterweb

Pontoppidan, Henrik | forfatterweb

SMK - Statens Museum for Kunst

arkiv.dk | Indgangen til din Danmarkshistorie


Søgeproces:

 

Søg bøger, kilder og artikler (se under ”Søg i bibliotek” på www.skrivopgave.dk )

 

Søg i din lokale biblioteksbase (http://www.koldingbib.dk/www.bibliotek.dk ).

På bibliotek.dk (husk login) kan du fx finde artikler (vælg tidsskriftartikler)

 

Søg videre i den nationale biblioteksbase:

(http://alvis-bib.sdu.dk/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/81/X?user_id=WEBSERVER)

 

https://koldingbib.dk/e-materialer/gym .

Brug fx https://koldingbib.dk/masterfile til både litteratur og kilder m.m.

 

Se Gymnasieværktøjer på Det Kgl. biblioteks mediesamlinger http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

 

Søg kilder

(fx www.bibliotek.dk    

& http://alvis-bib.sdu.dk/uhtbin/cgisirsi/x/SIRSI/0/57/60/81/X?user_id=WEBSERVER & http://www.arkiv.dk & http://www.historisktidsskrift.dk/links.htm & http://danmarkshistorien.dk/kilder/ & https://www.sa.dk/k/brug-arkivet/ao  & http://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/kilder-pa-nettet & https://sites.google.com/site/gghistorie/empiri/arkiver-med-historiske-kilder & http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/  & http://historiskmetode.weebly.com/kilder-og-statistik.html  & http://sourcebooks.fordham.edu/index.asp & http://www.gutenberg.org/  & http://avalon.law.yale.edu/imt/nsdappro.asp & https://sourcebooks.fordham.edu/Halsall/index.asp  & https://kub.kb.dk/historie/digitale_kildesamlinger

 

Statistik https://www.dst.dk/da/ & https://www.dst.dk/da/Statistik/historisk-statistik

 

Søg efter koldinghistorie

(fx http://stadsarkiv.kolding.dk/koldings-historie

og https://www.kulturarv.dk/mussam//VisMuseum.action?museumId=229  & http://www.arkiv.dk/ )

 

Søg efter kvalitetsvurderede kilder via skolerettede webportaler (f.eks. www.emu.dk eller www.infoguide.dk)

 

Google Scholar: https://scholar.google.dk/

Se især under "digitale tilbud"; se under "s"  for "Student Resources in Context"; her kan du fx finde  kilder; se også Press Reader for internationale aviser

Del siden