Litteratur- og kildesøgning

Find litteratur på biblioteket. Husk at vi har et godt skolebibliotek på KG med tilknyttet bibliotekar, som kan hjælpe dig med litteratursøgningen. Du skal hovedsageligt basere din opgave på trykt litteratur, altså bøger, og kun sekundært på materiale fra nettet. Du skal typisk bruge tre til fire bøger. Vær kritisk! Ikke alt du finder, er godt, pålideligt og velegnet. Du vil typisk komme til at anvende materiale, der er skrevet til gymnasieundervisning, men det er fint, hvis du også anvender mere ”akademisk” faglitteratur. Undgå folkeskolebøger. Undgå alt for poppet litteratur af forfattere, der ikke er faghistorikere.

Søg bøger, kilder og artikler (se under ”Søg i bibliotek” på 

)

Søg i din lokale biblioteksbase (

  &  

). På bibliotek.dk (husk login) kan du fx finde artikler (vælg tidsskriftartikler)

Søg videre i den nationale biblioteksbase ( 

 til både litteratur og kilder m.m.

Se Gymnasieværktøjer på 

Det Kgl. biblioteks mediesamlinger 

Søg efter kvalitetsvurderede kilder via skolerettede webportaler (f.eks. www.emu.dk eller www.infoguide.dk)

Del siden

). Se især under "digitale tilbud"; se under "s"  for "Student Resources in Context"; her kan du fx finde  kilder; se også Press Reader for internationale aviser