Lektielæsningsteknik

Forbered lektien ved at studere teksten (teksterne) således:

1. Ikke forståede ord -> opslag i ordbog

Ordbøger: fremmedordbog/nudansk ordbog, http://sproget.dk/ 

2. Ukendte steder, personer, begreber -> leksikalske opslag (nettet/studiecenter)

3. Referencer til andet læst stof. Find fx mindst 2 steder i tidligere læst lektier, som refererer til dagens lektie. 

4. Tag noter (ca. en halv side) med udgangspunkt i historiske nøglebegreber http://www.kghistorie.dk/84660558. Noterne skal desuden danne grundlag for et mundtligt referat af lektien:

Fokuser fx på: 

a) ord og begreber – find fx 5 nøgleord

b) opklarende spørgsmål fx

 • hvor?
 • hvornår?
 • hvem?
 • hvad?
 • hvordan?
 • hvorfor?
 • tekstkritik/kildekitik

c) tekstens hovedpointer i forhold til historiske grundbegreber http://www.kghistorie.dk/84660558 

5. Lær noterne!

_________________________________________________________________________

Historisk metode – tekster http://www.kghistorie.dk/84660565

Kildekritik – light!

Tallene henviser til et uddybende analyseskema på http://www.kghistorie.dk/82638000)

 • Hvad kan kilden bruges til? (1-2)
 • Hvad er kildens ophavssituation? (3)
 • Hvad er betydningen af det, som teksten meddeler? (4)
 • Hvad påstår teksten? Og kan man stole på disse påstande? (5)
 • Hvad kan man på baggrund af teksten sige om den handling eller den situation, som har skabt teksten? (6)
 • Er kilden en god kilde? (7)

Del siden