Relevante spørgsmål til statistik

  • Hvem har lavet statistikken (kildeidentifikation)?
  • Hvad skal forfatteren bruge statistikken til? Og hvem henvender statistikken sig til?
  • Hvordan er data indsamlet?
  • Hvordan skal begreberne, som er brugt, defineres - hvordan skal man læse statistikken?
  • Er der særlige tal, som er bemærkelsesværdige? Sammenlign også tallene.
  • Forklar udviklingen i tallene, herunder særlige bemærkelsesværdige ændringer.
  • Er der en særlig tendens i fremstillingen af statistikken?
  • Sammenlign statistikken med andre kilder, hvis det er muligt.
  • Hvad kan statistikken bruges til?

 

Se også http://www.dst.dk/da/Statistik/historisk-statistik

Del siden